Compliance rule law and regulation graphic interface for business quality policy planning to meet international standard.

Bilişim ve Teknoloji Hukuku

Hızla gelişen teknoloji, regülatörleri yeni yasal düzenlemeler yapmaya iterken ticari hayattaki aktörler bakımından da yeni sözleşme ve hizmet tipleri ortaya çıkarmıştır. Tüm bu gelişmeler ise büyük ölçekli şirketlerin yanı sıra küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ile gerçek kişi tacirleri dahi bazı yasal riskler ile karşı karşıya bırakmıştır. Bilişim ve teknolojinin hukuki yönleri konusunda güçlü bir arkaplana sahip olan Sarıca Avukatlık Bürosu, müvekkillerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Elektronik Ticaret Kanunu kapsamındaki yükümlülükleri başta olmak üzere, bilişim ve teknoloji hukukunun her alanında hizmet vermektedir.