KVKK Farkındalık Sunumu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve dayanağını ondan alan ikincil mevzuat uyarınca belirli veri sorumluları hakkında Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü öngörülmüştür. Bununla birlikte, Veri Sorumluları Siciline kayıt yapmış olmak, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uyum bakımından tek başına yeterli değildir. Veri sorumlularının, Veri Sorumluları Siciline kayıt yapmaya ek olarak kişisel veri koruma envanteri hazırlamak,…