Judge gavel with Justice lawyers, Lawyer or Judge counselor working with agreement contract in Courtroom, Justice and Law concept.

İş Hukuku

4857 Sayılı İş Kanunu ve dayanağını ondan alan ikincil mevzuat, işverenler ile işçilerin karşılıklı hak ve sorumluluklarına ilişkin detaylı düzenlemeler getirmektedir. Bu çerçevede, işverenler ve işçiler, tarafı oldukları iş ilişkisini yürütürken ciddi hak kayıplarıyla karşılaşabilirler. Sarıca Avukatlık Bürosu, bu hak kayıplarını önlemek amacıyla gerek işverenlere gerekse de işçilere iş hukuku alanında hukuki destek sağlamaktadır. Sarıca Avukatlık Bürosu’nun bu alanda sunduğu hizmetler arasında iş sözleşmelerinin hazırlanması, fesih süreçlerinin yönetimi, işe iade davaları başta olmak iş hukukuna ilişkin her türlü uyuşmazlığın çözümü, mobbing ya da ayrımcılık gibi durumlarda detaylı görüş bildirmek veya kurumsal müvekkillerin insan kaynakları departmanlarına güncel ve pratik iş hukuku desteği sağlamak yer almaktadır.

Blog