6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve dayanağını ondan alan ikincil mevzuat uyarınca belirli veri sorumluları hakkında Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü öngörülmüştür. Bununla birlikte, Veri Sorumluları Siciline kayıt yapmış olmak, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uyum bakımından tek başına yeterli değildir.

Veri sorumlularının, Veri Sorumluları Siciline kayıt yapmaya ek olarak kişisel veri koruma envanteri hazırlamak, kişisel veri saklama ve imha politikası oluşturmak, ilgili kişileri verilerinin nasıl işlendiğine ilişkin olarak bilgilendirmek ve veri güvenliğini sağlamak gibi birçok yükümlülüğü bulunmaktadır.

Buna karşılık, veri sorumlularının önemli bir kısmının Veri Sorumluları Siciline bildirim yapma zorunluluğu dışındaki diğer yükümlülüklerinden haberdar olmadığı görülmektedir. Bu çerçevede, Sarıca Avukatlık Bürosu tarafından 22.02.2021 tarihinde Denizli Tabip Odasına Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hakkında farkındalık sunumu yapılmıştır.

 

PDF için Tıklayınız