Achievement and Business Goal Success Concept - Creative business people with icon graphic interface showing employee reward giving for business success achievement.

Rekabet Hukuku

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde mal ve hizmet piyasalarında faaliyet gösteren ya da bu piyasaları etkileyen her türlü teşebbüsün aralarında yaptığı rekabeti engelleyici, bozucu ve kısıtlayıcı anlaşma, uygulama ve kararlar ile piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmaları ve rekabeti önemli ölçüde azaltacak birleşme ve devralma niteliğindeki her türlü hukuki işlem ve davranışlar 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yasaklanmıştır. Rekabet hukuku alanında kayda değer tecrübeye sahip olan Sarıca Avukatlık Bürosu, müvekkillerinin rekabetin korunması hakkındaki mevzuata uyumunu sağlamaya yönelik her türlü hizmeti sağlamaktadır.