ticaret

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Ticari hayatın ana aktörü olan şirketlerin, gerek pay sahiplerine gerekse de çeşitli resmi kurumlara karşı bazı yükümlülükleri bulunmaktadır. Ülkemizdeki mevzuat çerçevesinde öngörülen bu yükümlülükler arasında olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarının yapılması, yönetim kurulu toplantılarının yapılması, şirketlerin ana sözleşmelerinin kanunda öngörülen usul ve esaslara uygun şekilde revize edilmesi, ticaret sicil müdürlükleri ve benzeri resmi kurumlara çeşitli bildirimlerin yapılması ya da iç yönergelerin düzenlenmesi gibi hususlar yer almaktadır. Sarıca Avukatlık Bürosu, şirketlerin kuruluşundan tasfiyesine kadar tüm süreçlerde müvekkillerine güncel ve pratik hukuki çözümler sağlamaktadır.