İkale Sözleşmesi Yoluyla İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi

İkale sözleşmesi, iş sözleşmesinin fesih dışındaki sona erme nedenlerinden bir tanesidir. İkale sözleşmesi, özellikle iş güvencesi hükümlerinin yürürlüğe girmesinden sonra uygulamada sıkça başvurulan bir sözleşme türü haline gelmiştir. İkale sözleşmesinin kaynağı, hukuk sistemimizin temel prensiplerinden birisi olan “sözleşme serbestisi ilkesi”dir. Buna göre, işçi ve işveren, varacakları bir mutabakat neticesinde aralarında her zaman bir iş sözleşmesi…