A man sits with his hands in the lock. Conflict resolution, search for a compromise. Pondering a problem, finding consensus. Businessman in thought. Composure and professionalism. Make right decision

Uyuşmazlık Çözümü

Hukuki uyuşmazlık süreçleri, maddi hukuk bilgisinin yanında önemli derecede usul bilgisi de gerektiren süreçlerdir. Bu sebeple, dava ve icra takip süreçlerinde hukuki yardım alınmaması önemli hak kayıplarına neden olabilmektedir. Sarıca Avukatlık Bürosu, hukuk ve ceza mahkemeleri nezdinde görülen uyuşmazlıkların çözümünde müvekkillerine belirli bir strateji dahilinde hukuki destek sağlamaktadır. Uyuşmazlıkların en pratik ve etkin maliyetli şekilde çözümlenmesi, Sarıca Avukatlık Bürosu’nun temel prensibidir.